Vem kan lära en annan person något? Vem har rätt att lära en
annan person något? Måste man vara pedagog? Måste man vara utbildad i det man
lär ut? Och om Ja, till vilken utsträckning? Eller ”räcker” det med erfarenhet?
Tittar man på jobbannonser så funkar båda delar – en specifik utbildning eller
arbetslivserfarenhet inom området. Och när du kommer till ditt nya jobb så blir
du troligtvis upplärd av en kollega som kanske varken har den rätta utbildningen
för jobbet eller är pedagog, men som har jobbat på positionen under flera år.
Jag är klickerinstruktör i grund och botten, och tränar därmed enligt
klickermetodens fem grundpelare: timing, kriterier, belöningsfrekvens,
belöningskvalitet och belöningsplacering.
Jag använder klickern som verktyg/markör mindre och mindre nu mer, men
har en förståelse för när klickern är bäst och när den inte är bäst. Till de
fem grundpelarna tränar jag operant, med klassisk betingning , kedjning av
moment, sekvenser och med fri-shaping. Undantag finns alltid men överlag så
håller jag mig till detta.
Så ska du lära ut något till någon annan skulle jag säg att det krävs någon
form av grundkunskap – oavsett om du fått den genom en utbildning eller via ett
mentorskap. Bäst är kanske en kombination av båda. Sen tillkommer erfarenhet
och framför allt erfarenhet genom utveckling! Att bara skaffa sig erfarenhet
inom en viss sfär utan att titta på utvecklingen inom sfären är inte heller
hållbart.

När jag vill träna in något börjar jag med att visualisera hur jag vill att
momentet/beteendet ska se ut. För att få en klar målbild att jobba emot. Sen
lyfter jag in den bilden mot de fem grundpelarna för att komma i mål. Jag
funderar inget på vad det ska användas för – det är ointressant om
momentet/beteendet ska användas i vardagen, i rallylydnad, i lydnad eller i
agility.

Med detta sagt, betyder det då att jag skulle kunna hålla en
agilitykurs? Utan att vara agilityinstruktör? Eller får jag inte lära ut hur
man rundar ett hinderstöd i agilityn men det är okej att jag lär ut hur man
rundar en kon i rallylydnaden? Får jag som klickerinstruktör lära ut hur man använder
tasstarget för att gå in i sin bur men inte hur man använder det på kontaktfält
eller i Ställande under gång? Är det OK att jag lär ut hur man använder klassisk
betingning för att byta en hunds inställning till att jaga bilar men inte OK
att göra samma om problemet är andra hundar eftersom jag inte är hundpsykolog?
Lugn alla – jag ska inte hålla agilitykurs eller något inom
hundmötesproblematik. Just för att jag inte kan regler och annat som har med
sporten agility att göra, och jag har heller inte tillräckligt med kunskap för
att gå till botten med rädslor och aggressivitet – men jag skulle kunna tänka
mig att hålla specifika
momentinlärningskurser, tex i 2×2 metoden i slalominlärning. Varför? Jo, för
det är i stort sätt ”bara” shejping. Och
shejping kan jag. För att jag har min grundkunskap i belöningsbaserad inlärning och min
egen erfarenhet inom området.

Vi pratar ofta om att vi måste lyfta blicken, tänka nytt och utveckla
hundträningen, men så fort det kommer till att hålla kurs och vem som får göra
det så går många i taket. Ingen utom en
utbildad instruktör inom det specifika området får hålla kurs enligt vissa. Man
får inte ”kopiera” andras sätt att träna/lära ut utan bara ”inspireras” (vad
som är vad är ofta då öppet för egen tolkning).
Har jag som instruktör ”köpt” min kunskap så torde den vara min att dela med
mig av? Eller?
Och du kan ju vara en bra instruktör eller en skitdålig instruktör fast du gått
samma utbildning. Och du kan vara en bra utlärare även om du inte gått en
utbildning men har en god grundkunskap och erfarenhet.
Jag går hela tiden nya kurser/utbildningar för att utvecklas och få ny
erfarenhet. Jag utmanas genom att se till att min kunskap och erfarenhet passar
alla de som går mina kurser – applicera dem individuellt och ta det bästa ur min
kunskap och min erfarenhet. Jag är den som borde veta bäst om jag har
tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att hålla en kurs.

Till sist är det ju alltid den som vill bli utbildad i något
som bestämmer var de går kurs, hur de vill gå kurs och med vilken kursledare. Så kommer det alltid att vara oavsett vad vi ”instruktörer”
tycker om det. Jag litar på att folk kan bestämma det själva. Jag kan ju det.